โครงการรณรงค์ Campaign

รายละเอียดโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา

รายละเอียด...

รายละเอียดที่สำคัญ

เว็บไซต์
http://www.plookpahporpeang,com
วันที่
15-05-2017
ผู้จัดกิจกรรม
สถานที่
ชายทะเลบางขุนเทียน
กลับไปที่โปรไฟล์

โครงการ "ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา" เตรียมปลูกป่าชายเลน จำนวน 10 ไร่ เพื่อฟื้นฟูบำรุงรักษาชายฝั่งทะเล พร้อมปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาและชมธรรมชาติป่าชายเลน โดยกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการในวันที่ 15 พ.ค. เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานชมวิวชายทะเลบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานครเดินหน้าปลูกป่าชายเลน คืนพื้นดินให้ชายฝั่งทะเลให้คนกรุง ตั้งเป้า 3ปี ให้ได้ 3,000ไร่ ชวนประชาชนร่วมสมทบทุน ผ่านกองทุนปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิด “โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” และเปิดเส้นทางศึกษาและชมธรรมชาติป่าชายเลนชายทะเลบางขุนเทียน พร้อมนำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่นำร่อง 10 ไร่ เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนกรุงเทพมหานครสร้างผืนป่าให้แผ่นดินที่แปลงปลูกป่าชายเลน ชายทะเลบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน เป็นชายฝั่งทะเลเพียงแห่งเดียวของกรุงเทพมหานคร มีระยะทางยาว 4.7 กิโลเมตร ซึ่งตั้งแต่อดีตพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นแหล่งอาหาร แหล่งทำมาหากินของประชาชนในพื้นที่ แต่ด้วยพื้นที่ชายฝั่งทะเลต้องประสบกับปัญหาคลื่นกัดเซาะพื้นดินชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นดินเดิมของชายทะเลกรุงเทพมหานคร ถูกกัดเซาะหายไปกว่า 3,000 ไร่ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ รวมถึงสัตว์น้ำที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่า 70 ชนิด อีกทั้งประชาชนที่เคยอยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวต้องอพยพหนีน้ำลึกเข้าไปถึง 2 กิโลเมตร จากหลักเขตกรุงเทพฯเดิม และหากไม่มีการแก้ไขวางระบบป้องกัน พื้นที่ชายฝั่งก็จะถูกกัดเซาะต่อเนื่องปีละไม่ต่ำกว่า 7-10เมตร ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา เพื่อทวงคืนผืนดินและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในพื้นที่เขตบางขุนเทียนให้กลับคืนมา โดยตั้งเป้าหมายที่จะปลูกป่าชายเลน 3,000 ไร่ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังมีแผนในการพัฒนาพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยเบื้องต้นจะพัฒนาทำสะพานเชื่อมต่อออกสู่ชายฝั่งทะเลให้เกิดความสะดวก โดยจะขอความร่วมมือระดมทุนจากภาคเอกชนเพื่อร่วมกันดำเนินโครงการคืนแผ่นดินให้แก่ประเทศ ซึ่งเชื่อว่าเมื่อโครงปลูกป่าชายเลนดำเนินการไปจะทำให้พื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนกลับมาอุดมสมบูรณ์ช่วยสร้างรายได้ แหล่งอาหาร ที่ทำกินให้แก่ประชาชน และจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่นักท่องเที่ยวต้องมาเที่ยวชมเมื่อมาถึงกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอน

สำหรับในวันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมนำร่องปลูกป่าชายเลนกับข้าราชการกรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน และประชาชน จำนวน 8,000ต้น ในพื้นที่ 10ไร่ ระยะทาง 470เมตร และในปีนี้ มีเป้าหมายจะปลูกให้ได้ทั้งสิ้น 1,000ไร่ โดยกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือจากภาคประชาชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการทวงคืนผืนดินและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งกรุงเทพฯ โดยได้จัดตั้งกองทุน “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ขึ้น เพื่อเป็นทุนในการซื้อพันธุ์ไม้และบำรุงรักษาให้เกิดความยั่งยืน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ ได้ทั่วประเทศ โดยชำระเงินเข้าบัญชี “สภาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-อาเซียน เพื่อกองทุนปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” เลขที่บัญชี 088-0-20954-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ติดตามรายละเอียดโครงการได้ทาง www.ปลูกป่าพอเพียง.com