ถาม-ตอบ  

โครงการฯ จะเริ่มต้นปลูกเมื่อใด

ขณะนี้พื้นที่ที่ใช้ทดลองทำไว้เพื่อเตรียมความพร้อมปลูกป่าชายเลนในแปลงทดลองจำนวน 5 ไร่ในระยะแรกตามแนวทางแผนการที่วางไว้ว่าจะดำเนินการในเดือน ก.พ.นั้นมีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากการดำเนินการในช่วงเดือน ก.พ.นั้นจะเวลาน้ำลงเต็มที่ เพียงแค่ 1 ชั่วโมงเท่านั้น แต่การปลูกป่าจะต้องใช้เวลา ในการดำเนินการประมาณ 3-4 ชั่วโมงทำให้ เดือน ก.พ.นั้นยังไม่สามารถดำเนินการได้ จากการ ติดตามคาดการณ์สถานการณ์น้ำขึ้นน้ำลงพบ ว่าในเดือน มี.ค.น่าจะสามารถดำเนินการได้เพราะช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงจะทิ้งช่วงได้นานถึง 3-4 ชั่วโมง จึงเลื่อนการปลูกป่าในระยะแรก 5 ไร่ ออกไปเป็นเดือน มี.ค.ซึ่งอาจจะล่าช้าไปจากแผนเล็กน้อยแต่ก็ถือว่ามีความจำเป็น

พันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูกมีกี่ประเภท

พันธุ์ไม้ที่วางแผนปลูกในขณะนี้มีทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่

  1. โกงกางใบใหญ่
  2. โกงกางใบเล็ก
  3. แสมขาว
  4. ลำพู
  5. โปรงแดง
  6. โปรงทอง
  7. ตะบูนดำ